05 octubre 2007

El Blues de lo que pasa en mi escalera - 021007

PLE 2007/12 Ordinari del dia 2 d'octubre de 2007DICTAMEN PROPOSANT ESTABLIR COM A FESTES LOCALS D’AQUEST
MUNICIPI PER L’ANY 2008, ELS DIES 12 DE MAIG (SEGONA PASQUAL) I
24 DE SETEMBRE (MARE DE DÉU DE LA MERCÈ), RESPECTIVAMENT.


Mare de Déu de la Mercé, patrona de LH!!!. Pesa pesa la ciudad dormitorio de al lado ...

DICTAMEN PEL QUAL ES PROPOSA APROVAR PROVISIONALMENT EL
PLA DE MILLORA URBANA AL SECTOR JULIÀ, ÀMBIT DELIMITAT PEL
CARRER DE SANTA EULÀLIA, CARRER SALVADORS, CARRER D’ISAAC
PERAL I EL LÍMIT DEL PLANEJAMENT AL SECTOR TRINXET D’AQUESTA
CIUTAT.


Me van a hace calles nuevas cerca. Eso sí, dentro de un par de años manifestandose los de los nuevos pisos: AVE SOTERRADO YA!!!

DICTAMEN PEL QUAL ES PROPOSA APROVAR INICIALMENT LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE
SISTEMES DE CAPTACIÓ D’ENERGIA SOLAR PER A LA PRODUCCIÓ
D’AIGUA CALENTA EN EDIFICIS I CONSTRUCCIONS AL TERME
MUNICIPAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

La podeis encontrar aquí. Algún día me tocará releerla...

No hay comentarios: