01 agosto 2008

El blues de lo que pasa(ba) en mi escalera - Historia de LH

HISTORIA DE L'HOSPITALET

"El desembre del 1055 Amat Aldric i la seva dona, Adaledi, van empenyorar les seves propietats de Santa Eulàlia de Provençana per pagar un deute de 470 mancusos al jueu Iossifia. El document que estableix el contracte de compra en terrenys que avui pertanyen a l'Hospitalet és redactat en llatí, amb un afegit en hebreu, i és el més antic que es conserva sobre la comunitat jueva de Barcelona."

Fuente: Hospi.cat

Es gratificante saber de quien era tu casa hace casi mil años. Porque no estamos tan lejos de esa Santa Eulalia de Provençana...

No hay comentarios: